Hem

Årsmöte 


2022-03-15 Kl. 18.30


Blå Wingen


Medlemsavgift 2022

Det börjar bli dags för inbetalning av medlemsavgiften för 2022.

Alla enskilda medlemmar 300 kr

Familjeavgift 400 kr (alla som bor under samma adress)

Ålderspensionärer samt ungdomar upp till 18år 200 kr

Ange din medlems nr vid betalning:

Bankgiro: 843 - 7873 OBS!

Har du tävlingslicens och tänker åka under 2022 så måste medlemsavgiften vara betald för att du ska kunna köpa din licens.

Om du inte redan lämnat oss din e-postadress och mobilnummer, ser vi gärna att du gör det då vi arbetar i vårt medlemsregister och det underlättar för oss vid utskick av information.

Kallelse till Årsmöte

Härmed kallas du till Årsmöte, Sigtuna Rally Club

Plats: Blå Wingen 2022-03-15 Kl 18:30

Vi påminner om medlems rätt att ställa förslag till Årsmötet.

Dessa förslag skall vara styrelsen tillhanda senast 28 februari 2022.


 

 

 

Vill du bli medlem i Sigtuna Rally Club?


Hämta anmälningsblankette nedan

  och skicka till angiven adress.

Telefontid: Måndagar 18.00-20.00


Telnr: 070-652 79 76


Övrig tid e-post:

info@sigtunarallyclub.se